About

engelsNamdubsar is the ancient Sumerian word for the ‘scribal arts’, the highly-respected craft of scribe, record keeper and writer.

Members of a privileged elite, scribes were indispensable for the organisation and structure of the earliest Mesopotamian civilisations, the cradle of mankind. Truthfulness, knowledge, perception and quality were important skills necessary for any ancient scribe, and they still are today! Namdubsar freelance services offers this same expertise, combined with academic aptitude, in-depth commitment and a flexible volatility. 

Omer Sayadi received his master’s degree in Arabic and Islamic Studies at the Catholic University of Leuven in 2015 and has since worked and written on history, language and social issues. In addition to Namdubsar, he also established in late 2018 MENAsymbolism, an online database and website for the analysis of symbols and icons of the Middle East and North Africa.

nederlandsNamdubsar is het oude Sumerische woord voor de kunst van het schrijven, de bijzonder gerespecteerde ambacht van klerk, functionaris en schrijver.

Als leden van een bevoorrechte elite waren deze ambachtslui onmisbaar voor de organisatie en samenstelling van de vroegste Mesopotamische beschavingen, de bakermat van het menselijk ras. Waarachtigheid, kennis, inzicht en kwaliteit waren belangrijke vaardigheden noodzakelijk voor iedere Klassieke klerk, en dat zijn ze nog steeds vandaag! Namdubsar freelance services biedt dezelfde expertise aan, in combinatie met academische bekwaamheid, diepgaande inzet en een flexibele dynamiek. 

Omer Sayadi ontving zijn Masterdiploma in Arabistiek en Islamkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven in 2015, en heeft sindsdien gewerkt en geschreven met betrekking tot geschiedenis, taal en maatschappelijke onderwerpen. Naast Namdubsar heeft hij in het najaar van 2018 ook MENAsymbolism opgericht, een online database en website voor de analyse van symbolen en iconen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. 

franceNamdubsar est le mot sumérien ancien désignant l’art d’écrire, le métier hautement respecté de scribe, de fonctionnaire et d’écrivain. 

En tant que membres d’une élite privilégiée, ces artisans étaient indispensables à l’organisation et à la structure des premières civilisations mésopotamiennes, berceau de l’humanité. La véracité, la connaissance, la compréhension et la qualité étaient des compétences importantes nécessaires pour tout employé classique, et elles le sont encore aujourd’hui! Namdubsar offre la même expertise, combinée à une compétence académique, un engagement profond et une dynamique flexible.

Omer Sayadi a obtenu sa maîtrise universitaire en études arabes et islamiques de l’Université Catholique de Louvain (KU Leuven) en 2015, et a depuis lors travaillé et écrit sur l’histoire, les langues et les sujets de société. Outre Namdubsar, il a également fondé MENAsymbolism en automne 2018, une base de données en ligne et un site internet pour l’analyse de symboles et d’icônes du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. 

arab leagueنامدوبسار هي كلمة سومرية قديمة لـفنون الكتابة، و هي مهنة محترمة جداً ترتبط بالكتّاب و الأدباء

كطبقة مثقفة متميزة، كان لا غنى عن الكتّاب لتنظيم و تشكيل حضارات بلاد ما بين النهرين التاريخية، مهد البشرية. الأمانة والمعرفة والجودة كانت سمات ضرورية لأي كاتب قديم، ولا تزال كذلك حتى اليوم! نامدوبسار تقدم هذه المهارات بالإضافة إلى كفاءة أكاديمية، إلتزام متعمق و مرونة على حسب رغبات الزبائن.

أخذ عمر صيادي شهادة الماجستير بعد ما أكمل بنجاح الدراسات العربية و الإسلامية في جامعة لوفن الكاثوليكية (KUL) سنة ٢٠١٥. عمل منذ تخرجه في مجال التاريخ، اللغات و الأمور الإجتماعية. بالإضافة إلى نامدوبسار، أسس عمر صيادي خلال خريف ٢٠١٨ MENAsymbolism، و هي جدول بيانات و موقع الكتروني عبر الانترنت متخصص بتحليل رموز أيقونات الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.